• Part of
  Ubiquity Network logo
  Publish with us Cyhoeddi gyda ni

  Welcome to Cardiff University Press

  Established in 2014, Cardiff University Press (CardiffUP) is an Open Access publisher of academic research. We are committed to innovation and excellence in Open Access publishing, for the benefit of both academia and the wider external community, and publish high-quality, peer-reviewed, original academic research online.

  Keep up to date with our news via
  @CUOpenResearch
  cardiffunipress.wordpress.com


  ** Annual Report - Adroddiad Blynyddol 2019/20 **


  Croeso i Wasg Prifysgol Caerdydd

  Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd (GPCaerdydd), a sefydlwyd yn 2014, yn gyhoeddwr ymchwil academaidd Mynediad Agored. Rydym wedi ymrwymo i arloesedd a rhagoriaeth ym myd cyhoeddi Mynediad Agored er budd y byd academaidd a'r gymuned allanol ehangach. Rydym hefyd yn cyhoeddi gwaith ymchwil academaidd gwreiddiol ac o’r radd flaenaf sydd wedi’i adolygu gan gymheiriaid.

  Cewch ein newyddion diweddaraf drwy
  @CUOpenResearch
  cardiffunipress.wordpress.com

  Recent Activity


  Latest News

  View more news