Amdanom ni

Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd (GPCaerdydd), a sefydlwyd yn 2014, yn gyhoeddwr ymchwil academaidd Mynediad Agored ar-lein. Mae’n unigryw ar hyn o bryd gan ei bod yn gweithredu’r model Diemwnt o Fynediad Agored, lle ni chodir tâl ar awduron na darllenwyr (‘cyrraedd am ddim, gadael am ddim’) ar gyfer cyhoeddiadau cyfnodolyn. Y geiriau rydyn ni’n glynu wrthynt yw ‘Cywirdeb, Amrywiaeth a Pherthnasedd’.

Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn nifer o gyfnodolion ac un gronfa ddata hyd yma, y mae gan bob un ohonynt fyrddau golygyddol rhyngwladol (pob un yn cynnwys cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd). Ein nod yn y tymor hwy yw ychwanegu monograffau, llyfrau a chanlyniadau ymchwil mewn fformatau anhraddodiadol o safon i’n hamrywiaeth o gyhoeddiadau ar-lein. Rydym yn croesawu cynigion am deitlau newydd, neu geisiadau gan olygyddion sydd am drosglwyddo cyhoeddiadau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd. Os oes gennych gynnig am gyfnodolyn neu gyhoeddiad arall, cysylltwch â ni.

 

Y weledigaeth

Datblygu Gwasg Prifysgol Caerdydd ymhellach fel cyhoeddwr sefydliadol dylanwadol, arloesol sy’n ymrwymedig i arloesedd a rhagoriaeth mewn cyhoeddi Mynediad Agored, er budd y byd academaidd a’r gymuned allanol ehangach.

 

Y genhadaeth

Cyhoeddi ymchwil academaidd wreiddiol o safon ar-lein heb gostau i olygyddion nac awduron am ein gwasanaethau sylfaenol, er mwyn sicrhau bod y cyhoeddiadau yn cydymffurfio ag egwyddorion Mynediad Agored a mandadau cyllidwyr a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) drwy drwyddedau Creative Commons.

 

Nodau

  • Cefnogi ymchwil ysgolheigaidd Mynediad Agored
  • Hwyluso cydweithrediadau ymchwil traws-ddisgyblaethol a rhyngwladol
  • Annog Prifysgol Caerdydd i ymgysylltu’n fwy â’r gymuned ehangach, yn lleol ac yn rhyngwladol, drwy wneud canlyniadau ymchwil y Brifysgol ei hun yn fwy hygyrch i bawb
  • Sicrhau bod cyhoeddiadau Gwasg Prifysgol Caerdydd yn cydymffurfio â’r REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) nesaf lle y bo’n berthnasol
  • Cynnig gwasanaethau rhagorol i olygyddion ac awduron
  • Cefnogi proffesiynoli myfyrwyr Prifysgol Caerdydd drwy gynnig profiad gwaith iddynt gyda thimau golygyddol
  • Cynnig cyfleoedd cyhoeddi arloesol nad ydynt ar gael yn hawdd mewn mannau eraill
  • Cynnig llwyfan ar gyfer canlyniadau ymchwil yn yr iaith Gymraeg
  • Gweithio gyda phrifysgolion a chymdeithasau dysgedig eraill ledled y DU ac ym mhedwar ban byd, gan gynnig cyfleoedd cyhoeddi ar gyfer eu hymchwil

 

Bwrdd Golygyddol

Mae’r Bwrdd Golygyddol yn cynnwys staff academaidd Prifysgol Caerdydd, sydd â phrofiad amrywiol, sefydledig o gyhoeddi Mynediad Agored, ac aelodau o Wasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol sy’n rheoli agweddau gweithredol Gwasg Prifysgol Caerdydd.

Swyddogion

Yr Athro Damian Walford Davies, Cadeirydd
Pennaeth, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro Paul Bowman, Prif Olygydd
Athro a Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Alice Percival, Ysgrifennydd
Swyddog Gweithredol Rhan Amser Gwasg Prifysgol Caerdydd a Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol – Busnes, Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd.

Aelodau

 Dr Tilmann Altenberg
Uwch-Ddarlithydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd, Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro Gillian Bristow
Athro Daearyddiaeth Economaidd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, a Deon Ymchwil, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.

Dr Jeremy Evas
Darlithydd, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Sonja Haerkoenen
Rheolwr Cyhoeddiadau Ysgolheigaidd, Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd, gyda chyfrifoldeb am reoli Gwasg Prifysgol Caerdydd.

Dr Ben Hannigan
Darllenydd, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd.

Dr Jenny Kidd
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro Anthony Mandal
Athro Diwyllianau Print a Digidol, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd.

Janet Peters
Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd a Llyfrgellydd y Brifysgol.

Dr Elisa Wynne-Hughes
Darlithydd Cysylltiadau Rhyngwladol, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

Cynrychiolwyr myfyrwyr

Harriet Gordon
Myfyriwr PhD, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd.

Evelina Kazakevičiūtė
Myfyriwr PhD, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd.

Comments are closed