Ein cyhoeddiadau

Mae pob erthygl a phapur sy’n cael eu derbyn ar gyfer ein cyhoeddiadau yn cael eu hadolygu’n llawn gan gymheiriaid cyn eu cyhoeddi.

Rhestrir teitlau ein cyhoeddiadau cyfredol isod.  Dewiswch logo i fynd yn syth i dudalen hafan y cyhoeddiad.

I osgoi unrhyw ddryswch, dim ond yn Saesneg y disgrifir cyhoeddiadau nad ydynt yn cyhoeddi erthyglau yn Gymraeg.

 

CyfnodolionSGF logo new Feb17This journal is devoted to the study of the Gothic from its beginnings in the eighteenth century to contemporary modalities across diverse disciplines, including literature, arts, and the media.


 

Cronfeydd data


ESO logo paddedThis electronic information service, updated daily, provides information on:
• the institutions and activities of the European Union
• the countries, regions and other international organisations of Europe
• issues pertinent to European researchers, citizens and stakeholders


Trafodion cynadleddau

Mae llawer o gynadleddau rhyngwladol yn y meysydd ymchwil ac addysg yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn cynnig llwyfan ar gyfer cyhoeddi trafodion cynadleddau ar gyfer digwyddiadau a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn GwasgPrifysgolCaerdydd@caerdydd.ac.uk

 


Cyfres papurau gwaith

Mae Prifysgol Caerdydd yn gartref i amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau ymchwil, a gall y Wasg gynnig llwyfan ar gyfer cyhoeddi cyfresi papurau gwaith / adroddiadau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn GwasgPrifysgolCaerdydd@caerdydd.ac.uk

 


LaunchingSoon logoIn the design-based research sphere of architecture, the outcomes are often artefacts in the form of designs, exhibitions, components and buildings. The Working Papers in Design Based Research series has been devised as a platform for further detailed dissemination of such works in the form of working papers.

 

 

Comments are closed